Świetlica środowiskowa św. Elżbiety

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Świetlica Środowiskowa św. Elżbiety powstała 19 grudnia 1993 roku. Jest prowadzona przez Siostry Elżbietanki pod kierunkiem s. Pauliny, która jest kierownikiem świetlicy. Do świetlicy uczęszcza docelowo 40 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Są to najczęściej dzieci z rodzin potrzebujących, czasem wielodzietnych, niewydolnych finansowo. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. W czasie zajęć pomaga się w dzieciom w odrabianiu lekcji i w nauce. Czas wolny jest urozmaicony nauką śpiewu, rysowaniem i zabawą podczas zajęć plastycznych, sportowo – ruchowych, edukacyjno – wychowawczych, a także zajęć muzycznych i relaksacyjnych. Dzieci przychodzące do świetlicy są prowadzone w duchu wartości chrześcijańskich. Do dyspozycji dzieci jest klasztorna kaplica św. Józefa.

Każdego dnia dzieci spożywają ciepły posiłek, który - jak same mówią - bardzo uwielbiają.

W czasie ferii zimowych organizowane są półkolonie, a w czasie wakacji letnich, w lipcu organizowany jest najczęściej dwutygodniowy wyjazd poza teren Śląska w góry czy też nad morze. Dzieci otrzymują także paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka itp.

We wrześniu 2007 r. przy Świetlicy Środowiskowej św. Elżbiety została powołana Grupa Profilaktyczno – Rozwojowa dla 10 dzieci w wieku 3 – 5 lat, które przychodzą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych 8.00 – 1.200. Nasi mali podopieczni oprócz zabawy uczestniczą również w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowo – ruchowych, edukacyjno – wychowawczych, relaksacyjnych. Organizowane są dla nich okolicznościowe wyjścia czy wyjazdy poza teren Rudy Śląskiej (kino, teatr, Wesołe Miasteczko). Z apetytem każdego dnia spożywają śniadanie i obiad.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Głównym celem Świetlicy i Grupy jest udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju oraz stwarzanie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

Zarówno dzieci młodsze z grupy profilaktyczno – rozwojowej jak i starsze ze Świetlicy Środowiskowej św. Elżbiety z radością przychodzą na zajęcia. Konstruktywnie spędzają czas, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, budują własny system wartości.

Świetlica środowiskowa św. ElżbietyKlasztor Sióstr Elżbietanek

41-703 Ruda Śląska - Godula
ul. Rencistów 2
tel. (32) 248 11 11
Litania do Sw. Elżbiety
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Franciszku Seraficki, módl się za nami.

Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.

Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem, módl się za nami.

Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca, módl się za nami.

Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość, módl się za nami.

Wierna córko świętego Franciszka, módl się za nami.

Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu, módl się za nami.

Gardząca przepychem świata, módl się za nami.

Mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami.

Obdarzona łaską mistycznej modlitwy, módl się za nami.

Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką, módl się za nami.

Usługująca ubogim i cierpiącym, módl się za nami.

Całe mienie rozdająca potrzebującym, módl się za nami.

Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało, módl się za nami.

Prześladowana przez rodzinę męża, módl się za nami.

W krytycznej chwili obdarzona cudem róż, módl się za nami.

Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy, módl się za nami.

Wzorze dobrej żony i matki, módl się za nami.

Czuła opiekunko chorych i opuszczonych, módl się za nami.

Pociecho ubogich i wydziedziczonych, módl się za nami.

Matko wszystkich nędzarzy, módl się za nami.

Niedościgniony wzorze tercjarzy, módl się za nami.

Patronko nasza w niebie, módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


W. Módl się za nami, święta Elżbieto.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.