Kaplica świętgo Józefa Rzemieślnika

Kaplica Kaplica Kaplica Kaplica

Kaplica św. Józefa Rzemieślnika znajduje się w Klasztorze Sióstr Elżbietanek, przy ul. Rencistów 2 w Goduli. Patronem jest św. Józef Rzemieślnik - pierwszy patron naszej parafii.

W kaplicy msze św. dla sióstr odprawiane są okazjonalnie, przeważnie raz w miesiącu. W pozostałych dniach siostry uczestniczą w Eucharystii w kościele parafialnym.

To, że kaplica znajduje się w klasztorze sióstr wcale nie znaczy, że nie mogą tam wejść osoby świeckie! Dwa razy w roku: 8 stycznia i 8 kwietnia w kaplicy odbywa się Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której Pana Jezusa mogą adorować wszyscy. Adoracja rozpoczyna się w wyznaczonym dniu o godzinie 1900, a kończy się błogosławieństwem sakramentalnym następnego dnia o godzinie 600.

Duchowym opiekunem sióstr jest o. Stanisław Grześkowiak OFM, franciszkanin z Tychów. Dwa razy w miesiącu głosi on konferencje ascetyczne, po których siostry mają okazję do skorzystania z Sakramentu Pokuty.


Kaplica Kaplica Kaplica Kaplica

Kaplica świętgo Józefa RzemieślnikaKlasztor Sióstr Elżbietanek

41-703 Ruda Śląska - Godula
ul. Rencistów 2
tel. (32) 248 11 11
Litania do Sw. Elżbiety
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Franciszku Seraficki, módl się za nami.

Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.

Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem, módl się za nami.

Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca, módl się za nami.

Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość, módl się za nami.

Wierna córko świętego Franciszka, módl się za nami.

Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu, módl się za nami.

Gardząca przepychem świata, módl się za nami.

Mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami.

Obdarzona łaską mistycznej modlitwy, módl się za nami.

Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką, módl się za nami.

Usługująca ubogim i cierpiącym, módl się za nami.

Całe mienie rozdająca potrzebującym, módl się za nami.

Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało, módl się za nami.

Prześladowana przez rodzinę męża, módl się za nami.

W krytycznej chwili obdarzona cudem róż, módl się za nami.

Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy, módl się za nami.

Wzorze dobrej żony i matki, módl się za nami.

Czuła opiekunko chorych i opuszczonych, módl się za nami.

Pociecho ubogich i wydziedziczonych, módl się za nami.

Matko wszystkich nędzarzy, módl się za nami.

Niedościgniony wzorze tercjarzy, módl się za nami.

Patronko nasza w niebie, módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


W. Módl się za nami, święta Elżbieto.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.