Klasztor Sióstr Elżbietanek w Rudzie Śląskiej - Goduli


Szczęść Boże125-lecie Sióstr Eleżbietanek w godulskiej parafii

Wraz ze 150 rocznicą poswięcenia Parafii w Goduli swoją rocznicę 125-lecia pobytu w Goduli obchodzą Siostry Elżbietanki. Razem świętowały swoje święto z parafianami podczas Uroczystości, ktorej przewodniczył Ks. Abp Wiktor Skworc.

150-lecie - Uroczystość rocznicy 150-lecie - Uroczystość rocznicy 150-lecie - Uroczystość rocznicy 150-lecie - Uroczystość rocznicy 150-lecie - Uroczystość rocznicy

150-lecie - Uroczystość rocznicy

Historia

Hrabiostwo Schaffgotsch, fundatorzy naszego kościoła byli ludźmi głęboko wierzącymi. Cechowała ich również troska o ludzi chorych, słabych, nieporadnych w swym działaniu. W tym celu w 1896 roku wybudowali szpital. Do pielęgnacji chorych sprowadzili z Wrocławia cztery siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Siostry zamieszkały w parterowym domku, który aktualnie przeznaczony jest na pomieszczenia świetlicy. Został on ofiarowany siostrom przez hrabinę Joannę Schaffgotsch, która zapewniła im utrzymanie.

Zakres pracy sióstr był bardzo szeroki. Dla swojej pracy siostry miały przeznaczony dom wybudowany w parku br. Marzotkiego – dziś mieszczą się w nim sklepy i mieszkania.

W domu, w którym pracowały siostry znajdowała się też ochronka dla małych dzieci prowadzona przez s. Władysławę. s. Hilaria prowadziła zajęcia z robót ręcznych dla dziewcząt. Inne uczyły się gospodarstwa domowego, natomiast s. Heladia prowadziła dużą kuchnię.

Więcej -->> HistoriaKaplica


Kaplica św. Józefa Rzemieślnika znajduje się w Klasztorze Sióstr Elżbietanek, przy ul. Rencistów 2 w Goduli. Patronem jest św. Józef Rzemieślnik - pierwszy patron naszej parafii.

W kaplicy msze św. dla sióstr odprawiane są okazjonalnie, przeważnie raz w miesiącu. W pozostałych dniach siostry uczestniczą w Eucharystii w kościele parafialnym.

Więcej -->> KaplicaŚwietlica środowiskowa


Świetlica Środowiskowa św. Elżbiety powstała 19 grudnia 1993 roku. Jest prowadzona przez Siostry Elżbietanki pod kierunkiem s. Pauliny, która jest kierownikiem świetlicy. Do świetlicy uczęszcza docelowo 40 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Są to najczęściej dzieci z rodzin potrzebujących, czasem wielodzietnych, niewydolnych finansowo. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. W czasie zajęć pomaga się w dzieciom w odrabianiu lekcji i w nauce. Czas wolny jest urozmaicony nauką śpiewu, rysowaniem i zabawą podczas zajęć plastycznych, sportowo – ruchowych, edukacyjno – wychowawczych, a także zajęć muzycznych i relaksacyjnych. Dzieci przychodzące do świetlicy są prowadzone w duchu wartości chrześcijańskich. Do dyspozycji dzieci jest klasztorna kaplica św. Józefa.

Więcej -->> Świetlica


Klasztor Sióstr Elżbietanek w Rudzie Śląskiej - Goduli