Header Header


Uroczystość pobłogosławienia krzyża po odnowieniu. (Po profanacji)
.