Header Header


Uroczystość Odpustowa ku czci Ścięcia św. Jana Chrzciciela - 2020




.