Szczęść Boże

Ewangelia
Ewangelia

Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja 2020r.

(Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Oremus

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych "światłych oczu serca", byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.

Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 22

Przypomnienia, ogłoszenia..

Ogłoszenia
Ogłoszenia

PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem władzy państwowej w naszym kościele jednorazowo może uczestniczyć w nabożeństwie 72 osoby. Uczestniczymy we Mszy św. w kościele w maseczkach ochronnych, zakrywających nos i usta, poza osobami chorymi wymienionymi w ustawie. Zalecane jest, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Spożywamy ją od razu. Nie idziemy z Panem Jezusem do ławki!

W niedziele transmitujemy Mszę św. o 10.30 za pośrednictwem Facebooka. Na głównej stronie internetowej parafii możemy znaleźć link, który nas przekieruje na odpowiednią stronę.

Zachęcamy do wypełnienia spowiedzi wielkanocnej. Spowiedź odbywa się w kaplicy Matki z Dzieckiem w kościele (wejście od strony groty). Przychodzimy w maseczce ochronnej. Spowiadamy codziennie od poniedziałku do soboty od 7.00 do 7.30 i 17.00 do 18.00. Od przyszłego tygodnia również w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą św.

W ciągu dnia kościół jest otwarty i można indywidualnie adorować Najświętszy Sakrament od 8.00 do 18.00 (z wyjątkiem pogrzebów).

Codziennie odprawiamy w intencji parafii Mszę św., prosząc Boga o ochronę i osłonę przed wirusem. O 20.30 modlimy się różaniec w tej intencji. Módlcie się razem z nami w swoich domach.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie, również – od tygodnia – na Mszy św. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


(nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

Zarządzenia arcybiskupa katowickiego

Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 4 maja 2020 r.Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

Cały tekst tutaj -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja PDF -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja docx - Office -->  

Zalecenia szczegółowe metropolity katowickiego

Zalecenia szczegółowe metropolity katowickiego do zarządzenia rady stałej komisji episkopatu z dn. 12 marca br.


1. W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św. [W związku z tym, w naszej parafii nie będzie do 29 marca nabożeństw: Gorzkich żali, Drogi Krzyżowej i wszystkich innych nabożeństw.]

2. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania. [Dlatego też nie odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne].

3. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:

• transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia;

• transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;

• można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.

4. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:

• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;• w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;

• codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

• przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.

(…)

6. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.W związku z decyzją Episkopatu Polski i zarządzeniami ks. Arcybiskupa, bardzo zachęcam do indywidulanej modlitwy o ochronę przed koronawirusem i szybkie ustanie pandemii. O 20.30 – każdy w swoim domu - módlmy się różaniec w tej intencji!
Zapraszamy do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie od 8.00 do 18.00. Codziennie będzie spowiedź od 17.00 do 18.00.
Jeśli są starsze osoby, które się boją wyjść na zakupy, to jest osoba, która się zgłosiła, że może im pomóc. Proszę zadzwonić na probostwo.
W kaplicy szpitalnej odbywają się Msze św. i nabożeństwa, ale tylko dla osób przebywających w szpitalu. Dla osób z zewnątrz, szpital, również kaplica, są zamknięte.

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.


Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Cały tekst tutaj -->>  


.