Caritas Archidiecezji Katowickiej w ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
nr rachunku:
96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
tytuł wpłaty:
„Pomoc Turcji i Syrii”