Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
ul. Ziemska 37 - Natalin
21-002 Jastków / Polska
Nr konta bankowego :
BGZ (złoty) 68 2030 0045 1110 0000 0050 6870
BGZ (euro) 79 2030 0045 3110 0000 0001 5180
swift:GOPZPLPW